> Problemy z wysyłaniem zeskanowanego dokumentu > Nie można wysłać zeskanowanych dokumentów
54XJ-094

Nie można wysłać zeskanowanych dokumentów

Prawdopodobną przyczyną mogą być niewłaściwe ustawienia wysyłania. Sprawdź poniższe.
Problem z połączeniem między urządzeniem a komputerem może być kolejną przyczyną. Zapoznaj się również z poniższym elementami.

Czy ustawiono adres e-mail urządzenia?

Sprawdź, czy bieżący adres e-mail został ustawiony prawidłowo.

Czy podano poprawne dane odbiorcy?

Sprawdź, czy dane odbiorcy zostały ustawione prawidłowo.

Czy e-mail można wysłać z komputera?

Sprawdź, czy możesz wysłać e-mail korzystając z tego samego serwera mailowego jak na urządzeniu.

Czy ustawienia wysyłania e-maili są poprawne?

Sprawdź podstawowe ustawienia wysyłania e-maili.
Użyj Zdalnego interfejsu użytkownika aby skonfigurować szczegóły autoryzacji POP przed wysłaniem lub w celu szyfrowania komunikacji.

Czy ustawienia serwera SMTP i serwera DNS są poprawne?

Jeśli nie można wysłać e-maila, sprawdź czy serwer SMTP lub serwer DNS ustawione są prawidłowo.

Czy dane serwera, takie jak hasło, są poprawne?

Sprawdź czy login, hasło i inne dane serwera zostały poprawnie wpisane.

Czy rozmiar załączonych plików nie jest zbyt duży?

Zmniejsz rozmiar danych plików wysyłanych w wiadomości e-mail.

Czy ustawienia wysyłania SMB są poprawne?

Sprawdź ustawienia wysyłania SMB.
UWAGA
Wymagane może być skonfigurowanie dodatkowych ustawień w zależności od używanej aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.
Aby włączyć protokół TLS dla poczty elektronicznej.
Informacje na temat zmiany numerów portów znajdują się w części.