> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Pojawiają się plamy
54XJ-02K

Pojawiają się plamy

Moduł utrwalający może być zabrudzony.
Wyczyść moduł utrwalający.
Jeżeli czyszczenie modułu utrwalającego nie rozwiązuje problemu, wybór dla opcji <Ogranicz utrw. plam tonera 1> ustawienia <Włącz> może go rozwiązać.
UWAGA
Wybór ustawienia <Włącz> może spowodować zmniejszenie prędkości drukowania.