> Inne problemy > Nie można wykonać zadań ze względu na brak pamięci
54XJ-031

Nie można wykonać zadań ze względu na brak pamięci

Zwiększ wolną przestrzeń w pamięci.
Jeśli wysyłanie lub drukowanie oczekuje na wykonanie, odczekaj do jego zakończenia.
Należy wydrukować, wysłać lub usunąć niepotrzebne dane zapisane w pamięci.