> Problemy z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN > Nie można przełączać się między przewodową siecią LAN a bezprzewodową siecią LAN
54XJ-00W

Nie można przełączać się między przewodową siecią LAN a bezprzewodową siecią LAN

Aby przełączać się między przewodową siecią LAN a bezprzewodową siecią LAN, należy z poziomu panelu sterowania urządzenia dokonać ponownej konfiguracji ustawień sieciowych. Sprawdź poniższe.

Czy wykonano operację przełączania z poziomu panelu sterowania urządzenia?

Nie można zmienić metody połączenia bez przeprowadzenia operacji przełączania.

Czy urządzenie jest prawidłowo połączone z przewodową albo bezprzewodową siecią LAN?

Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo połączone z przewodową albo bezprzewodową siecią LAN.
UWAGA
Pamiętaj, że jeśli zmienisz ustawienia połączenia na połączenie z siecią bezprzewodową LAN z innego ustawienia (USB lub połączenia przewodowego z siecią LAN), konieczne będzie odinstalowanie sterowników z komputera i ich ponowna instalacja. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.