> Typowe problemy > Wskaźnik błędu świeci się ciągłym światłem lub miga
54XJ-002

Wskaźnik błędu świeci się ciągłym światłem lub miga

Jeśli wystąpił błąd, wskaźnik błędu świeci stałym światłem lub miga. Sprawdź poniższe.

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.

Czy wystąpiło zakleszczenie papieru?

Sprawdź, czy nie doszło do zakleszczenia papieru. Jeśli w urządzeniu zakleszczy się papier, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat. Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie należy usunąć zakleszczony papier.

Czy na wyświetlaczu pojawia się komunikat?

Jeśli wystąpi problem, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat. Upewnij się, że podjęto środki zaradcze sugerowane w komunikacie.

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie.
UWAGA
Jeśli problem został rozwiązany, wskaźnik błędu wyłączy się, a wyświetlacz powróci do ekranu funkcji podstawowych. Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon.