> Problemy z kopiowaniem/drukowaniem > Niska koncentracja kopiowania
54XJ-01C

Niska koncentracja kopiowania

Prawdopodobną przyczyną może być zabrudzenie szklanej płyty roboczej lub podajnika, albo ustawienia kopiowania są niewłaściwe. Sprawdź poniższe.

Czy szklana płyta lub podajnik nie są zabrudzone?

Oczyść płytę szklaną lub podajnik.

Czy ustawienia kopiowania są poprawne?

Wśród elementów ustawień kopiowania wybierz ustawienia jakości obrazu oraz dopasowanie koncentracji kopiowania. Jeśli to konieczne, zmień ustawienia.

Czy zmieniano domyślne ustawienia kopiowania?

Jeśli zmieniono domyślne ustawienia <Zmień ustawienia domyślne (kopiowanie)>, przywróć te ustawienia wybierając opcję ustawień fabrycznych.