> Problemy z kopiowaniem/drukowaniem > Nie można drukować
54XJ-016

Nie można drukować

Prawdopodobną przyczyną może być problem z danymi drukowania lub sterownikiem drukarki. Sprawdź poniższe.
Inną przyczyną może być problem z połączeniem sieciowym lub USB. Należy sprawdzić, czy połączenie jest poprawne.

Czy papier jest załadowany prawidłowo?

Sprawdź, czy papier jest załadowany prawidłowo.

Czy możesz wydrukować stronę testową systemu Windows?

Jeśli możesz wydrukować stronę testową systemu Windows, urządzenie lub sterownik drukarki działają prawidłowo. Sprawdź ustawienia drukowania swojej aplikacji.

Czy nazwa pliku dokumentu do drukowania jest raczej długa?

Wysyłając zadanie z komputera do urządzenia, wysyłane jest ono z nazwą stworzoną w oparciu o nazwę pliku dokumentu i nazwą aplikacji użytą podczas drukowania. Zbyt długa nazwa zadania uniemożliwi poprawne wysłanie, dlatego należy upewnić się, że nazwa pliku dokumentu nie jest zbyt długa.

Czy korzystasz z oprogramowania zabezpieczającego lub podobnego?

Upewnij się, że drukowanie nie jest blokowane przez oprogramowanie zabezpieczające lub inne oprogramowanie stałe.

Czy błąd występuje gdy próbujesz wydrukować określony dokument lub przy użyciu określonej aplikacji.

Stwórz nowy dokument od początku lub zaimportuj treść dokumentu do nowego pliku, a następnie spróbuj ponownie wydrukować.
Sprawdź czy dokument można wydrukować przy użyciu innej aplikacji. Jeśli się udało, oznacza to, że problem dotyczy oryginalnej aplikacji. Skontaktuj się z twórcą aplikacji.

Czy nie ma problemu ze sterownikiem drukarki?

Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.
Sprawdź, czy rozmiar papieru ustawiono poprawnie.
Sprawdź, czy włączona została komunikacja dwukierunkowa. Jeśli jest wyłączona, włącz ją i uruchom komputer ponownie.

Czy nie zostało niedokończone zadanie do wykonania?

Jeśli drukowanie zostało z jakiegoś powodu przerwane, zadanie pozostanie w urządzeniu, a dane będą oczekiwać na wydruk. W takim przypadku urządzenie może nie działać lub odpowiadać nawet jeśli otrzymuje nowe instrukcje drukowania. Usuń niedokończone zadanie, a następnie spróbuj wydrukować ponownie.

Czy drukowanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem polecenia lpr?

Aby nieprzerwanie drukować dane w formacie PDF za pomocą polecenia lpr, należy drukować zadania jeden po drugim w odstępach czasu zgodnie z ustawieniem <Przekroczenie czasu oczekiwania>.

Czy wystąpił błąd?

Aby sprawdzić, czy podczas drukowania wystąpił błąd sprawdź rejestr zadań.

Czy możliwe jest drukowanie z innych komputerów?

Jeżeli nie można wydrukować również na innych komputerach, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.