> Problemy z faksem/telefonem > Odebranych faksów nie można wydrukować
54XJ-01R

Odebranych faksów nie można wydrukować

Prawdopodobną przyczyną może być użycie nieprawidłowego papieru lub zasobniki z tonerem osiągnęły datę przydatności do użycia. Sprawdź poniższe.

Czy używasz odpowiedniego papieru?

Załaduj papier na którym odbierane dokumenty można poprawnie wydrukować.
Sprawdź ustawienie formatu papieru.

Czy zasobniki z tonerem są zainstalowane prawidłowo?

Załóż ponownie zasobniki z tonerem.

Czy którykolwiek zasobnik z tonerem osiągnął datę przydatności do użycia?

Należy sprawdzić ilość toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem.

Jeśli odebrany dokument nie może być wydrukowany na dwustronnie

Sprawdź ustawienia drukowania dwustronnego odebranego faksu.