> Problemy z faksem/telefonem > Nie można odbierać faksów
54XJ-01K

Nie można odbierać faksów

Prawdopodobną przyczyną może być błędny tryb odbierania lub niewłaściwe ustawienia odbierania. Sprawdź poniższe.

Czy faksy odbierane są automatycznie?

Sprawdź, czy dla trybu odbierania wybrano ustawienie <Faks/Tel. (autom. przełącz.)>, <Automatycznie>, <Automatyczna sekretarka> lub <Zmiana sieci>.
Jeśli włączono <Automatyczna sekretarka>, sprawdź czy sekretarka jest połączona z tym urządzeniem i że jest odpowiednio połączona z nagranym komunikatem audio.
Pozostaje niewielka ilość dostępnej pamięci. Należy wydrukować, wysłać lub usunąć niepotrzebne dane zapisane w pamięci.

Czy faksy odbierane są ręcznie?

Sprawdź, czy dla trybu odbierania wybrano ustawienie <Ręczne>.
Przed podniesieniem słuchawki, wybierz <Zacznij odbiór> lub wprowadź numer ID dla funkcji odbioru zdalnego. Jeśli przedtem podniesiesz słuchawkę, połączenie zostanie zerwane.

Czy korzystasz z optycznej linii światłowodowej do odbierania faksów?

Urządzenie obsługuje linie analogowe. Urządzenie może pracować nieprawidłowo w przypadku korzystania z linii światłowodowej lub telefonicznej linii IP w zależności od środowiska sieciowego lub podłączonych urządzeń. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą udostępniającym linię światłowodową lub telefon IP.

Czy odbierasz faksy z faksowych serwisów informacyjnych?

Sprawdź bieżące ustawienie <Wybierz typ linii> aby upewnić się, że typ linii telefonicznej ustawiono na linię z wybieraniem tonowym.
Jeśli ustawiono wybieranie impulsowe, określ odbiorcę wybierając przycisk Ton w zakładce <Podaj odb.>, a następnie wprowadź odbiorcę. Jeśli wprowadzisz odbiorcę po wybraniu przycisku Ton, sygnały wybierania tonowego będą przesyłane nawet przy użyciu linii impulsowej.
Odbierz połączenie postępując według instrukcji głosowych dostarczonych przez faksowy serwis informacyjny.