> Problemy z faksem/telefonem > Odebrane faksy są zabrudzone
54XJ-01L

Odebrane faksy są zabrudzone

Prawdopodobną przyczyną może być zabrudzenie obszaru skanowania urządzenia wysyłającego lub ustawienia odbierania tego urządzenia są błędne. Sprawdź poniższe.

Czy obszar skanowania urządzenia jest zabrudzony?

Poproś nadawcę o sprawdzenie czy obszar skanowania jego/jej urządzenia jest zabrudzony.

Czy brakuje fragmentu treści na odebranej kartce?

Upewnij się, że ustawienie prowadnic papieru odpowiada krawędziom papieru.
Upewnij się, że drukujesz na właściwej stronie.
Dla <Użyj fun. Ogr. rozm. po odb.> ustaw <Włącz>.