> Problemy z faksem/telefonem > Nie można wysłać faksów
54XJ-01F

Nie można wysłać faksów

Prawdopodobną przyczyną może być wykonywane obecnie wysyłanie lub odbieranie innego zadania lub ustawienia wysyłania są niepoprawne. Sprawdź poniższe.

Czy oryginał został umieszczony prawidłowo?

Umieść poprawnie oryginał.

Czy wystąpił błąd?

Wydrukuj i sprawdź Raport Zarządzania Połączeniami.

Czy linia telefoniczna została prawidłowo ustawiona?

Sprawdź, czy linia telefoniczna została ustawiona prawidłowo.

Czy faks jest wysyłany za granicę?

Wprowadź pauzę w numerze faksu.
Zmień wybrane ustawienia w opcji <Szybkość uruchomienia wysyłania>.

Czy podano poprawne dane odbiorcy?

Sprawdź, czy dane odbiorcy zostały ustawione prawidłowo.

Czy na pewno nie wysyłasz innego dokumentu z pamięci?

Należy zaczekać na zakończenie wysyłania.

Czy zewnętrzna linia telefoniczna jest zajęta?

Odczekaj, aż linia się zwolni.

Czy sprawdzono środowisko odbiorcze odbiorcy (faks odbiorcy)?

Sprawdź czy faks odbiorcy jest kompatybilny z tym urządzeniem (czy obsługuje np. G3).
Sprawdź, czy załadowano papier w urządzeniu odbiorcy.
Sprawdź, czy linia odbiorcy jest zajęta.
Jeśli linia odbiorcy jest zajęta, „Wynik” w Raport wyników TX wyświetli „Zajęte/brak sygnału”.

Czy korzystasz z optycznej linii światłowodowej do wysyłania faksów?

Urządzenie obsługuje linie analogowe. Urządzenie może pracować nieprawidłowo w przypadku korzystania z linii światłowodowej lub telefonicznej linii IP w zależności od środowiska sieciowego lub podłączonych urządzeń. W takiej sytuacji należy skontaktować się z dostawcą udostępniającym linię światłowodową lub telefon IP.