> Problemy z faksem/telefonem > Nie można wysyłać faksów określając odbiorcę w historii wysłanych.
54XJ-01H

Nie można wysyłać faksów określając odbiorcę w historii wysłanych.

Wyświetlanie historii jest niedostępne, jeśli dane historyczne nie istnieją lub funkcja historii jest ograniczona. Sprawdź poniższe.

Czy urządzenie zostało w międzyczasie wyłączone?

Wyłączenie maszyny powoduje usunięcie przechowywanych danych historycznych.

Czy dla opcji <Ogranicz nowych odbiorców> wybrano ustawienie <Włącz>?

Jeśli wybierzesz <Włącz>, dane historyczne przechowywane przed ustawieniem <Włącz> będą usunięte.

Czy dla opcji <Ogranicz pon. wysył. z rejestru> wybrano ustawienie <Włącz>?

Jeśli ustawisz na <Włącz>, nie będziesz mógł określić odbiorcy na podstawie historii.