> Problemy z siecią > Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się
54XJ-00K

Nie można znaleźć serwera wydruku do połączenia się

Sprawdź stan serwera wydruku i komputera.
Sprawdź, czy serwer wydruku i komputer są odpowiednio podłączone.
Sprawdź, czy serwer wydruku działa.
Sprawdź, czy posiadasz prawa użytkownika potrzebne do połączenia z serwerem wydruku. Jeśli nie masz pewności, skontaktuj się z administratorem serwera.
Sprawdź, czy opcja [Odnajdowanie sieci] jest włączona.