> Problemy z siecią > Zdalny interfejs użytkownika nie jest wyświetlany
54XJ-00F

Zdalny interfejs użytkownika nie jest wyświetlany

Prawdopodobną przyczyną mogą być błędne ustawienia sieci lub ograniczenia nałożone na powiązane funkcje. Sprawdź poniższe.
Połączenie z siecią mogło nie zostać nawiązane. Zapoznaj się również z poniższym elementami.

Czy włączono wszystkie ustawienia potrzebne do korzystania ze Zdalnego interfejsu użytkownika?

Sprawdź, czy <Użyj HTTP> oraz <Użyj zdal. interf. użytkown.> ustawione są na <Włącz>.

Czy używasz serwera proxy?

Jeśli używasz serwera proxy, dodaj adres IP urządzenia do listy [Wyjątki] (adresów, które nie korzystają z serwera proxy) w oknie dialogowym ustawień serwerów proxy przeglądarki internetowej.