> Problemy z kopiowaniem/drukowaniem > Drukowanie skutkuje uszkodzeniem tekstu
54XJ-04K

Drukowanie skutkuje uszkodzeniem tekstu

Prawdopodobną przyczyną może być nieprawidłowa instalacja sterownika drukarki lub problem z dokumentem. Sprawdź poniższe.

Czy korzystasz z odpowiedniego sterownika drukarki?

Sprawdź, czy zainstalowano sterownik drukarki odpowiedni dla urządzenia.
Podczas drukowania sprawdź, czy wybrano sterownik drukarki odpowiedni dla urządzenia.

Czy nie ma problemu ze sterownikiem drukarki?

Zainstaluj ponownie sterownik drukarki. Więcej informacji na temat instalacji znajduje się w instrukcjach obsługi odpowiednich sterowników dostępnych na stronie z podręcznikami internetowymi.

Czy drukowanie odbywa się za pomocą połączenia USB?

Zmień kabel USB. Jeśli używasz długiego przewodu USB, zastąp go krótkim.
Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do swojego komputera za pomocą przewodu USB. Jeśli połączenie jest niemożliwe tylko przy użyciu huba USB, skontaktuj się z producentem używanego huba USB.

Czy do uszkodzenia znaków dochodzi podczas drukowania konkretnego dokumentu lub używania konkretnej aplikacji?

Stwórz nowy dokument od początku lub zaimportuj treść dokumentu do nowego pliku, a następnie spróbuj ponownie wydrukować.
Sprawdź, czy dokument można wydrukować poprawnie przy użyciu innej aplikacji. Jeśli się udało, oznacza to, że problem dotyczy oryginalnej aplikacji. Skontaktuj się z twórcą aplikacji.