> Problemy z połączeniem USB > Nie można połączyć się z komputerem za pomocą połączenia USB
54XJ-013

Nie można połączyć się z komputerem za pomocą połączenia USB

Prawdopodobną przyczyną może być nieprawidłowe podłączenie przewodu USB lub wybór niewłaściwego portu. Sprawdź poniższe.

Czy przewód USB jest podłączony prawidłowo?

Sprawdź obie końcówki przewodu: jedną podłączoną do urządzenia i drugą, podłączoną do komputera.
Złącze o płaskim kształcie: Podłącz do portu USB komputera.
Złącze o kwadratowym kształcie: Podłącz do portu USB urządzenia.
Zmień kabel USB. Jeśli używasz długiego przewodu USB, zastąp go krótkim.
Jeśli używasz koncentratora USB, podłącz urządzenie bezpośrednio do swojego komputera za pomocą przewodu USB. Jeśli połączenie jest niemożliwe tylko przy użyciu huba USB, skontaktuj się z producentem używanego huba USB.

Czy wybrano właściwy port?

Sprawdź ustawienia portu.
Jeśli tego nie wiesz albo jeśli nie ma portu, którego można użyć, należy ponownie zainstalować sterownik drukarki. Podczas ponownej instalacji sterownika drukarki prawidłowy port jest tworzony automatycznie.

Czy port USB w komputerze działa prawidłowo?

Należy ponownie uruchomić zarówno komputer, jak i urządzenie. Jeśli komputer wyposażony jest w kilka portów USB, podłącz przewód USB do innego portu USB niż obecnie używany.