> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdrukās ir traipi
54XH-05U

Izdrukās ir traipi

Iespējams, nav izmantots piemērots papīrs vai ir radusies problēma ar darba vidi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai izdrukās parādās traipi, kad izmantojat iekārtu vidē, kur ir zems gaisa mitruma līmenis?

Mainiet iestatījuma <Zema mitruma režīms> vērtību. Uzlabojumu intensitāte būs lielāka, izmantojot režīmu <Režīms 2>, nevis režīmu <Režīms 1>. Vispirms izmēģiniet režīmu <Režīms 1>.
PIEZĪME
Ja ir norādīts iestatījums <Zema mitruma režīms> un iekārtu izmantosit vidē ar augstu gaisa mitruma līmeni, drukāšanas blīvums var būt zemāks vai nevienmērīgs.

Vai traipi uz izdrukām rodas atkarībā no papīra tipa vai darba vides?

Mainiet iestatījuma <Izplūduša attēla labošana> vērtību. Uzlabojumu efektivitāte būs vismazākā, ja izmantosit režīmu <Režīms 1>, un vislielākā, ja izmantosit režīmu <Režīms 4>. Mēģiniet regulēt, sākot ar režīmu <Režīms 1>.
PIEZĪME
Iestatot lielāku uzlabojumu intensitāti, izdruku blīvums var būt mazāks vai drukāšanas ātrums var būt lēnāks. Tādējādi izdrukām var būt mazāk skaidras malas un izplūdušākas detaļas.
Ja printera draiverī ir norādīts režīms [Barcode Adjustment Mode], iestatījums <Izplūduša attēla labošana> ir atspējots.

Vai iekārta ir uzstādīta vidē, kur gaisa temperatūra strauji un krasi mainās?

Ja vidē, kur ir uzstādīta iekārta, gaisa temperatūra strauji mainās, rodas kondensāts, kas var padarīt attēlus un tekstu blāvu vai izplūdušu. Ja opciju <Kondensāta samazināšanas režīms> iestatīsit pozīcijā <Ieslēgt>, tiks noņemts iekārtas iekšpusē esošais kondensāts. Kondensāta noņemšana var notikt automātiski temperatūras izmaiņu dēļ.
SVARĪGI!
Kondensāta noņemšanas laikā drukāšana, iespējams, netiks veikta pareizi un var tikt izvadīts neapdrukāts papīrs.
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iekārtai ir jābūt pastāvīgi ieslēgtai, lai saglabātu kondensāta noņemšanas efektu.
Ja izvēlaties iespēju <Ieslēgt>, iestatījums Automātiskā izslēgšanās (Auto Shutdown) tiek atspējots.

Vai traipi uz kopēšanas darbiem rodas atkarībā no papīra veida vai darba vides?

Problēmu var mēģināt novērst, mainot iestatījumu <Labot izplūdušu attēlu kopijā>. Uzlabojumu efektivitāte būs vismazākā, ja izmantosit režīmu <Režīms 1>, un vislielākā, ja izmantosit režīmu <Režīms 3>.
PIEZĪME
Iestatot lielāku uzlabojumu intensitāti, izdruku blīvums var būt mazāks.