> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdruku apakšējā malā ir traipi
54XH-05S

Izdruku apakšējā malā ir traipi

Iespējams, nav izmantots piemērots papīrs vai ir radusies problēma ar piemales iestatījumiem. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru. Iestatiet pareizi arī papīra formātu un veidu.

Vai drukājat datus bez piemalēm?

Šāda problēma rodas, ja printera draiverī ir iestatīta drukāšana bez piemalēm. Pārliecinieties, vai drukājamajā dokumentā ir piemales.
[Cilne Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]