> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Uz papīra otras puses ir traipi
54XH-065

Uz papīra otras puses ir traipi

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai fiksēšanas bloks ir netīrs. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai iekārtā ir ievietots papīrs, kas mazāks par drukāšanas datos norādīto?

Pārliecinieties, vai papīra formāts atbilst drukāšanas datos norādītajam.

Vai fiksēšanas bloks ir iztīrīts?

Notīriet fiksēšanas bloku.

Ja uz neliela bieza papīra gabala tiek izdrukāts pustoņu attēls, piemēram, fotoattēls, vai uz papīra ir redzamas svītras?

Mainiet iestatījuma <Fiks. uzlabojums biezam papīram> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot šo vienumu pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšana būs palēnināta.