> Ja nevar izdrukāt pareizi > Papīrs burzās vai tā virsma ir viļņaina > Papīrs burzās
54XH-068

Papīrs burzās

Iespējams, papīrs nav ievietots pareizi vai nav izmantots piemērots papīrs. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai papīrs ir ievietots pareizi?

Ja papīrs ir ievietots, pārsniedzot ierobežojuma līniju, vai arī slīpi, tas var burzīties.

Vai izmantojat papīru, kas ir uzsūcis mitrumu?

Aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai šī problēma rodas, drukājot uz parasta vai plāna papīra?

Mainiet iestatījuma <Papīra burzīšanās labošana> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, izdrukas var būt blāvas vai drukāšana var būt palēnināta.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.