> Ziņojumi un kļūdu kodi > Katram ziņojumam atbilstošās darbības
54XH-038

Katram ziņojumam atbilstošās darbības

Skatiet tālāk sniegto informāciju, lai noskaidrotu katram ziņojumam atbilstošos cēloņus un risinājumus.
Ja nevarat nosūtīt faksa dokumentu, atmiņa ir pilna vai rodas ar darbību saistītas problēmas, displejā tiks rādīts ziņojums.
Iespējams, tiek lietota kasetne, kas nav Canon vai ir viltojums. Nevar pareizi parādīt atlikušo tintes daudzumu kasetnē.
Sertifikāta pārbaudes laikā radās kļūda.
Nevar analizēt autentifikācijas servera sertifikātu.
Adresāta veidu nevar mainīt, ja adresāts ir reģistrēts grupā.
Nevar atrast piekļuves punktu.
Nav iespējams drukāt. Iespējams, ievietota ne Canon vai viltota kasetne.
Nevar drukāt saņemšanas datus.
Nevar saņemt faksu. Pārbaudiet, vai sūtītājs nosūtīja faksu pareizi.
Nevar atpazīt attēlu.
Nevar nosūtīt, jo ir norādīts vairāk nekā viens adresāts.
Nevar vienlaikus norādīt grupas adresātus vai vairākus adresātus.
Nevar norādīt grupas adresātus, izmantojot numura sastādīšanas funkciju, nepaceļot klausuli.
Nevar izmantot šos iestatījumus. Sūtīšana norādītajam adresātam ir ierobežota.
Kasetnes sakaru kļūda. Iespējams, tiek lietota kasetne, kas nav Canon vai ir viltojums.
Kasetnes savienojuma kļūda. Nav iespējams drukāt. Iespējams, ievietota ne Canon vai viltota kasetne.
Mainiet autentifikācijas paroli.
Pārbaudiet autentifikācijas iestatījumus.
Kopēšana ir ierobežota.
Nevarēja savienot.
Nevarēja savienot. Pārbaudiet PSK iestatījumus.
Nevarēja savienot. Sasniegts maksimālais piekļuves punktam pievienojamo ierīču skaits.
Nevarēja savienot Ērtā savienojuma režīmā, izmantojot personālo datoru. Ierīce tiks restartēta.
Nevarēja savienot, izmantojot bezvadu LAN. Izslēdziet un ieslēdziet galveno strāvas padevi, pēc tam vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.
Nevarēja savienot, izmantojot WPS. Mirkli uzgaidiet, pēc tam vēlreiz konfigurējiet iestatījumus.
Nevarēja noteikt nevienu savienojumu no bezvadu ierīcēm.
Nevarēja veikt tīrīšanu.
Nevarēja veikt labošanu.
Nevarēja autorizēt atvērtu sistēmu. Pārbaudiet WEP iestatījumus.
Nevarēja autorizēt koplietošanas atslēgu. Pārbaudiet WEP iestatījumus.
Tiešais savienojums ir pārtraukts.
Ērtā savienojuma režīms, izmantojot personālo datoru, pārtraukts taimauta dēļ. Ierīce tiks restartēta.
Kasetnes darbmūža beigas.
Faksa ziņojumu sūtīšana ir ierobežota.
Google mākoņdrukas autentifikāc. kļūda
Google mākoņdrukas sakaru kļūda
Iev. papīru.
Zems kasetnes uzpildes līmenis
Atmiņa ir pilna (Drošā druka)
Atmiņa ir pilna (Izlaist kļūdu)
Drukāšana no atmiņas ierīces ir ierobežota.
Adresāts neatbild.
Resursdators neatbild.
Iestrēdzis papīrs.
Iest. un ievietotā papīra izm. neatbilstība
Sagatavojiet kasetni.
Drukāšana ir ierobežota.
Attālā skenēšana ir ierobežota.
Skenēšana ir ierobežota.
Iestatiet pareizu autentifikācijas informāciju.
Iestatiet informāciju, kas nepieciešama autentifikācijai.
Ir ierobežota jaunu adresātu norādīšana un reģistrēšana.
Autentifikācijas servera sertifikātam ir beidzies derīguma termiņš.
Autentifikācijas servera sertifikāts nav pareizs.
Dators ir ierobežots.
Faksa numurā ir pārāk daudz ciparu.
Atmiņa ir pilna.
Atmiņa ir pilna. Vēlreiz ievadiet oriģināla veida iestatījumus.
Atmiņa ir pilna. Skenēšana tiks atcelta. Vai vēlaties drukāt?
Ievadīto rakstzīmju skaits nav pareizs, vai ir izmantotas nederīgas rakstzīmes.
USB atmiņa ir ierobežota.
WEP atslēga ir nepareizi iestatīta. Pārbaudiet WEP iestatījumus.
Lietojiet attālo interfeisu, lai iestatītu autentifikācijai nepieciešamo informāciju.