> Problēmas saglabājas > Ja problēmu neizdodas novērst
54XH-06Y

Ja problēmu neizdodas novērst

Sazinieties ar vietējo pilnvaroto Canon izplatītāju vai Canon palīdzības dienestu.
SVARĪGI!
Neizjauciet un neremontējiet iekārtu pats
Ja izjauksit vai remontēsit iekārtu, garantija var netikt piemērota.

Sazināšanas ar Canon

Pirms sazināties ar mums, sagatavojiet šādu informāciju:
Izstrādājuma nosaukums (MF449x / MF446x / MF445dw / MF443dw)
Izplatītājs, pie kura iegādājāties iekārtu
Detalizēta informācija par problēmu (piem., veiktās darbības un to rezultāts)
Sērijas numurs (norādīts uz uzlīmes iekārtas aizmugurē)
PIEZĪME
Sērijas numura pārbaude darbības panelī
Izvēlieties <Statusa pārr.>  <Informācija par ierīci>  <Sērijas numurs>.