> Citas problēmas > Startējot iekārtu vai drukājot, rodas neierasts troksnis
54XH-06S

Startējot iekārtu vai drukājot, rodas neierasts troksnis

Iespējams, ka iekārtā ir svešķermenis vai nav izmantots piemērots papīrs. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
PIEZĪME
Lai gan skaļš vai pēkšņs troksnis var rasties pirms drukāšanas, tās laikā vai pēc drukāšanas, tas neliecina par problēmu nedz iekārtas nepareizu darbību.

Vai iekārtā ir papīra vai plastmasas maisiņa pārpalikumi, vai kāds svešķermenis?

Pārbaudiet, vai iekārtā ir papīra vai plastmasas maisiņa pārpalikumi, vai kāds svešķermenis.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai papīrs ir ievietots pareizi?

Pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots pareizi.

Vai tonera kasetnes ir ievietotas pareizi?

Atkārtoti uzstādiet tonera kasetnes.

Vai jūs izmantojat oriģinālās Canon tonera kasetnes?

Tonera kasetņu nomaiņai drīkst izmantot tikai oriģinālās Canon tonera kasetnes.