> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Toneris izsmērējas un ir redzami pilieni
54XH-0C6

Toneris izsmērējas un ir redzami pilieni

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai tonera kasetnēs atlikušais daudzums tuvojas beigām. Skatiet turpmāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai izdrukās parādās tonera traipi, kad izmantojat iekārtu vidē, kur ir zems gaisa mitruma līmenis?

Mainiet iestatījuma <Zema mitruma režīms> vērtību. Uzlabojumu intensitāte būs lielāka, izmantojot režīmu <Režīms 2>, nevis režīmu <Režīms 1>. Vispirms izmēģiniet režīmu <Režīms 1>.
PIEZĪME
Ja ir norādīts iestatījums <Zema mitruma režīms> un iekārtu izmantosit vidē ar augstu gaisa mitruma līmeni, drukāšanas blīvums var būt zemāks vai nevienmērīgs.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.