> Ja nevar izdrukāt pareizi > Papīrs burzās vai tā virsma ir viļņaina > Papīrs rullējas
54XH-0CL

Papīrs rullējas

Iespējams, nav izmantots piemērots papīrs. Skatiet turpmāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru. Norādiet arī pareizus papīra formāta un veida iestatījumus.
Mainiet iestatījuma <Papīra rullēšanās labošana> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšana var būt palēnināta.
Atkārtoti ievietojiet papīru, mainot apdrukājamo pusi (priekšpuse/aizmugure).
SVARĪGI!
Retos gadījumos atkarībā no papīra problēma var saasināties. Ja problēma tomēr rodas, atceliet papīra malas apdrukāšanu.

Vai izmantojat papīru, kas ir uzsūcis mitrumu?

Aizstājiet to ar atbilstošu papīru.
Mainiet iestatījuma <Papīra veids> vērtību uz plānāku papīru. Piemēram, ja pašreizējais iestatījums ir <Parasts 1>, nomainiet to uz <Plānais 1>.
Mainiet iestatījuma <Papīra rullēšanās labošana> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšana var būt palēnināta.