> Iestrēguša papīra izņemšana > Ja papīrs iestrēgst atkārtoti
54XH-082

Ja papīrs iestrēgst atkārtoti

Iespējams, ka iekārtā ir papīra pārpalikumi vai svešķermeņi vai arī papīrs nav ievietots pareizi. Skatiet turpmāk norādītās darbības.

Vai iekārtā ir papīra pārpalikumi vai svešķermeņi?

Pārbaudiet, vai iekārtā ir papīra pārpalikumi vai svešķermeņi.

Vai papīrs ir ievietots pareizi?

Rūpīgi pārlapojiet papīra kaudzīti, lai lapas nebūtu salipušas.
Pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir ievietots atbilstošs skaits papīra lokšņu, kā arī to, vai tiek lietots piemērots papīrs.

Vai papīrs iestrēgst, apdrukājot papīru, kura viena puse jau ir apdrukāta (manuāla divpusējā drukāšana)?

Izlīdziniet izdrukātā papīra virsmu, ja tā ir viļņaina.
Printera draivera cilnē [Paper Source] atzīmējiet izvēles rūtiņu [Print on the Other Side]. Atkarībā no printera draivera iestatījumiem režīms [Print on the Other Side] var netikt parādīts. Informāciju par to, kā to parādīt, skatiet atbilstošo draiveru lietošanas rokasgrāmatās tiešsaistes rokasgrāmatu tīmekļa vietnē.
SVARĪGI!
Lai apdrukātu otru papīra pusi, ir iespējams izmantot tikai papīru, kas apdrukāts šajā iekārtā. Neizmantojiet papīru, kas apdrukāts ar citu printeri vai daudzfunkciju iekārtu.

Vai papīrs iestrēgst, apdrukājot papīru, kas ievietots papildu kasetes padevēja modulī?

Noņemiet un atkārtoti pievienojiet kasetes padevēja moduli.