> Ar bezvadu LAN savienojumu saistītas problēmas > Savienojums ir nestabils (lēns vai nevar izveidot)
54XH-091

Savienojums ir nestabils (lēns vai nevar izveidot)

Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta savienojumu statusu vai iestatījumus.

Vai iekārta ir pareizi savienota ar tīklu?

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar bezvadu LAN

Vai pārbaudījāt bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatījumus?

Mainiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta kanālus. Ja tiek izmantoti vairāki bezvadu maršrutētāji vai piekļuves punkti, novērsiet radio frekvences traucējumus, iestatot kanālus, kas atrodas tālu viens no otra, piemēram “maršrutētājs A: 1. kanāls, maršrutētājs B: 6. kanāls, maršrutētājs C: 11. kanāls.”
PIEZĪME
Kā pārbaudīt vai konfigurēt kanālu iestatījumus, skatiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta instrukciju rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Ja varat mainīt bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta radio izejas jaudu, palieliniet izejas jaudu.