> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdrukas ir pelēcīgas
54XH-056

Izdrukas ir pelēcīgas

Iespējams, pastāv problēma ar oriģinālu vai darbības vidi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai dokumentam ir fona krāsa, vai tas ir nosmērēts, vai kopējat tādu dokumentu, kas ir drukāts uz plāna papīra un kura otrā pusē iekļautais teksts vai attēli ir redzami caur papīru (piemēram, avīzi)?

Pārbaudiet dokumentu un pēc tam pielāgojiet blīvumu, norādot atbilstošus iestatījumus.

Vai baltais fons kļūst tumšs?

Mainiet iestatījumu <Fona blīvums>. Problēmu var mēģināt novērst, mainot iestatījumu <Pielāgot (manuāli)>.
PIEZĪME
Atkarībā no dokumenta krāsas var tikt ietekmētas dokumenta daļas, kas nav fonā.

Vai iekārtā ir uzstādīta piemērotā vidē?

Uzstādiet iekārtu piemērotā vietā.
Novietojiet tonera kasetni tam piemērotā vietā divas līdz trīs stundas, un pēc tam mēģiniet atkārtoti veikt drukāšanu. Iespējams, tas atrisinās problēmu. Ja problēma nepazūd, nomainiet tonera kasetni.