> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Daļa lapas netiek izdrukāta
54XH-054

Daļa lapas netiek izdrukāta

Iespējams, pastāv problēma ar piemales iestatījumiem vai papīrs nav ievietots pareizi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai drukājat datus bez piemalēm?

Šāda problēma rodas, ja printera draiverī ir iestatīta drukāšana bez piemalēm. Pārliecinieties, vai drukājamajā dokumentā ir piemales.
[Cilne Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Vai papīra vadotnes ir novietotas atbilstoši papīra malām?

Ja papīra vadotnes ir pārāk vaļīgas vai ciešas, daļa dokumenta var netikt izdrukāta.

Vai iekārta ir uzstādīta vidē, kur gaisa temperatūra strauji un krasi mainās?

Ja vidē, kur ir uzstādīta iekārta, gaisa temperatūra strauji mainās, rodas kondensāts, kas var padarīt attēlus un tekstu blāvu vai izplūdušu. Ja opciju <Kondensāta samazināšanas režīms> iestatīsit pozīcijā <Ieslēgt>, tiks noņemts iekārtas iekšpusē esošais kondensāts. Kondensāta noņemšana var notikt automātiski temperatūras izmaiņu dēļ.
SVARĪGI!
Kondensāta noņemšanas laikā drukāšana, iespējams, netiks veikta pareizi un var tikt izvadīts neapdrukāts papīrs.
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iekārtai ir jābūt pastāvīgi ieslēgtai, lai saglabātu kondensāta noņemšanas efektu.
Ja izvēlaties iespēju <Ieslēgt>, iestatījums Automātiskā izslēgšanās (Auto Shutdown) tiek atspējots.