> Iestrēguša papīra izņemšana > Par papīra iestrēgšanu
54XH-03E

Par papīra iestrēgšanu

Ja iestrēgst papīrs, ekrānā tiek parādīts ziņojums <Iestrēdzis papīrs.>. Izvēlieties <Tālāk>, lai tiktu parādīti vienkārši risinājumi.
Ja rodas grūtības izprast displejā parādītās procedūras, skatiet tālāk minētās sadaļas par iestrēguša papīra izņemšanu.
Padevējs Padevējā iestrēdzis papīrs
Universālā tekne/papīra atvilktne Papīra avotā iestrēdzis papīrs
Izdruku papīrturis Pamatiekārtā iestrēdzis papīrs
Iekārtas iekšpuse Pamatiekārtā iestrēdzis papīrs
Abpusējā padeves vadotne Pamatiekārtā iestrēdzis papīrs
Aizmugure Pamatiekārtā iestrēdzis papīrs
SVARĪGI!
Izņemot iestrēgušo papīru, neizslēdziet iekārtu.
Izslēdzot iekārtu, tiek izdzēsti drukājamie dati. Esiet īpaši uzmanīgs, saņemot faksa dokumentus.
Ja papīrs saplīst
Izņemiet visus papīra fragments, lai tie neiestrēgtu.
Ja papīrs iestrēgst atkārtoti
Pirms ievietošanas iekārtā izlīdziniet papīra kaudzīti pret līdzenu virsmu, lai malas būtu līdzenas.
Pārbaudiet, vai papīrs atbilst iekārtai.
Pārbaudiet, vai iekārtā nav palikuši iestrēguši papīra gabali.
Nevelciet iekārtā iestrēgušo papīru ar spēku.
Ar spēku velkot papīru, var sabojāt iekārtas daļas. Ja papīru neizdodas izņemt, sazinieties ar vietējo pilnvaroto Canon izplatītāju vai Canon palīdzības dienestu. Ja problēmu neizdodas novērst