> Iestrēguša papīra izņemšana > Par papīra iestrēgšanu > Padevējā iestrēdzis papīrs
54XH-07L

Padevējā iestrēdzis papīrs

Lai izņemtu oriģinālu, veiciet šādas darbības.
Ja padevējā ir ievietoti dokumenti, vispirms tos izņemiet. Pēc tam veiciet tālāk aprakstīto procedūru. Nevelciet iekārtā iestrēgušo papīru ar spēku. Ja iestrēgušo papīru nevar uzmanīgi izņemt, dodieties uz nākošo soli.
1
Izņemiet padevēja vākā iestrēgušo dokumentu.
1
Atveriet padevēja vāku.
2
Uzmanīgi izvelciet dokumentu.
3
Paceliet dokumentu papīrturi un uzmanīgi izvelciet dokumentu.
4
Aizveriet padevēja vāku.
2
Izvelciet iestrēgušo dokumentu no padevēja apakšējās virsmas.
1
Atveriet padevēju.
2
Uzmanīgi izvelciet dokumentu.
3
Uzmanīgi aizveriet padevēju.
3
Vēlreiz novietojiet dokumentu.