> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Parādās plankumi
54XH-09W

Parādās plankumi

Iespējams, ir netīrs fiksēšanas bloks.
Notīriet fiksēšanas bloku.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšana var būt palēnināta.