> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdrukas ir blāvas
54XH-09J

Izdrukas ir blāvas

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai tonera kasetnēs atlikušais daudzums tuvojas beigām. Skatiet turpmāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru. Norādiet arī pareizus papīra formāta un veida iestatījumus.

Vai izdruka ir blāva vai ar nevienmērīgu blīvumu atkarībā no papīra veida vai vides apstākļiem?

Mainiet iestatījuma <Fiks. uzlabojums> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, mainot režīma iestatījumu.
PIEZĪME
Ja iestatāt pozīcijā <Ieslēgt>, tukšajās zonās var rasties māņattēli.

Vai iekārta ir uzstādīta vidē, kur gaisa temperatūra strauji un krasi mainās?

Ja vidē, kur ir uzstādīta iekārta, gaisa temperatūra strauji mainās, rodas kondensāts, kas var padarīt attēlus un tekstu blāvu vai izplūdušu. Ja opciju <Kondensāta samazināšanas režīms> iestatīsit pozīcijā <Ieslēgt>, tiks noņemts iekārtas iekšpusē esošais kondensāts. Kondensāta noņemšana var notikt automātiski temperatūras izmaiņu dēļ.
SVARĪGI!
Kondensāta noņemšanas laikā drukāšana, iespējams, netiks veikta pareizi un var tikt izvadīts neapdrukāts papīrs.
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iekārtai ir jābūt pastāvīgi ieslēgtai, lai saglabātu kondensāta noņemšanas efektu.
Ja izvēlaties iespēju <Ieslēgt>, iestatījums Automātiskā izslēgšanās (Auto Shutdown) tiek atspējots.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.

Vai izdrukas kļūst blāvas uzreiz pēc tonera kasetnes nomaiņas?

Uzreiz pēc tonera kasetņu nomaiņas izdrukas var būt blāvas. Šādā gadījumā problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju <Pil. Blāva dr. pēc kas. main.> pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iestatījums sāksies spēkā pēc nākamās tonera kasetņu nomaiņas.
Uzreiz pēc kasetņu nomaiņas ir nepieciešams laiks, lai toneris tiktu vienmērīgi sadalīts kasetnē.