> Iestrēguša papīra izņemšana > Par papīra iestrēgšanu > Papīra avotā iestrēdzis papīrs
54XH-07F

Papīra avotā iestrēdzis papīrs

Izņemiet iestrēgušo papīru atbilstoši procedūrai, kas atbilst papīra iestrēgšanas vietai.
Manuālās padeves atvere Manuālās padeves atverē iestrēdzis papīrs
Papīra atvilktne Papīra atvilktnē iestrēdzis papīrs

Manuālās padeves atverē iestrēdzis papīrs

Ja iestrēgušo papīru nevar uzmanīgi izņemt, nevelciet to ārā ar spēku, bet ievērojiet procedūru, kas jāveic, ja papīrs iestrēdzis citā vietā, kas norādīta ziņojumā.
1
Velciet papīra atvilktni uz āru, līdz tā atduras, un izņemiet to, vienlaikus paceļot uz augšu priekšējo malu.
2
Noņemiet pārvietošanas vadotni.
Turiet manuālās padeves atveres apakšdaļu un izvelciet pārvietošanas vadotni.
3
Uzmanīgi izvelciet papīru.
4
Uzmanīgi ievietojiet pārvietošanas vadotni iekšpusē taisnā virzienā.
Stingri iestumiet pārvietošanas vadotni atpakaļ iekšpusē, līdz tā tiek nofiksēta vietā (atskan klikšķis).
5
Ievietojiet papīra atvilktni atpakaļ.
Ja, ievietojot papīra atvilktni, opcija <Paziņ., ka jāpārb. pap. iest.> ir iestatīta pozīcijā <Ieslēgt>, tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.
6
Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums <Vai izņemts viss iestrēgušais papīrs?>, izvēlieties <Jā>.

Papīra atvilktnē iestrēdzis papīrs

Ja iestrēgušo papīru nevar uzmanīgi izņemt, nevelciet to ārā ar spēku, bet ievērojiet procedūru, kas jāveic, ja papīrs iestrēdzis citā vietā, kas norādīta ziņojumā.
1
Velciet papīra atvilktni uz āru, līdz tā atduras, un izņemiet to, vienlaikus paceļot uz augšu priekšējo malu.
2
Uzmanīgi izvelciet papīru.
3
Ievietojiet papīra atvilktni atpakaļ.
Ja, ievietojot papīra atvilktni, opcija <Paziņ., ka jāpārb. pap. iest.> ir iestatīta pozīcijā <Ieslēgt>, tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.
4
Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums <Vai izņemts viss iestrēgušais papīrs?>, izvēlieties <Jā>.