> Ar bezvadu LAN savienojumu saistītas problēmas > Ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar bezvadu LAN
54XH-08A

Ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar bezvadu LAN

Izmantojiet tālāk aprakstīto procedūru, lai pārbaudītu bezvadu LAN savienojumu.
1
Pārbaudiet datora statusu.
Vai ir pabeigta datora un bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatīšana?
Vai bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta kabeļi (ieskaitot strāvas vadu un LAN kabeli) ir pareizi pievienoti?
Vai bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir ieslēgts?
Ja esat pārbaudījis iepriekš minēto informāciju, bet problēma joprojām pastāv, veiciet tālāk norādītās darbības.
Izslēdziet ierīces un pēc tam tās ieslēdziet vēlreiz.
Pagaidiet kādu brīdi un pēc tam mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu ar tīklu.
2
Pārliecinieties, vai iekārta ir ieslēgta.
Ja iekārta ir ieslēgta, izslēdziet to un pēc tam vēlreiz ieslēdziet.
3
Pārbaudiet iekārtas un bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta uzstādīšanas vietu.
Varbūt iekārta ir pārāk tālu no bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta?
Vai starp iekārtu un bezvadu maršrutētāju vai piekļuves punktu ir kādi šķēršļi, piemēram, sienas?
Vai iekārtas tuvumā ir kādas ierīces, piemēram, mikroviļņu krāsnis vai digitālie bezvadu tālruņi, kas izstaro radioviļņus?
4
Pārkonfigurējiet bezvadu LAN iestatījumus.
PIEZĪME
Ja bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir iestatīts tā, kā aprakstīts zemāk, konfigurējiet bezvadu LAN savienojuma iestatījumus, veicot manuālu ievadi.
Ir aktivizēts slēpšanas režīms*1.
Ir aktivizēts JEBKURŠ savienojuma atteikums*2.
Ir atlasīta automātiski ģenerētā šifrēšanas atslēga (heksadecimāls skaitlis).
*1Funkcija, kas atspējo bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta SSID automātisku noteikšanu citās ierīcēs.
*2 Funkcija, kurā bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts atsaka savienojumu, ja savienojamās ierīces SSID ir iestatīts kā “JEBKURŠ” vai tas ir tukšs.
Ja bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir iestatīts tā, kā aprakstīts zemāk, mainiet maršrutētāja iestatījumus.
Iekārtas un datora MAC adresi noraidīja MAC adrešu pakešu filtrēšanas funkcija*3.
Ja bezvadu sakariem tiek izmantots tikai IEEE 802.11n, tiek atlasīts WEP vai WPA/WPA2 šifrēšanas metode ir iestatīta kā TKIP.
*3Funkcija, kas atļauj sakarus tikai ar ierīcēm ar noteiktām MAC adresēm un aizliedz citus sakarus.