> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdrukās ir traipi
54XH-027

Izdrukās ir traipi

Iespējams, nav izmantots piemērots papīrs vai ir radusies problēma ar darba vidi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai izdrukās parādās traipi, kad izmantojat iekārtu vidē, kur ir zems gaisa mitruma līmenis?

Iestatiet opciju <Zema mitruma režīms> pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt> un iekārtu izmantosit vidē ar augstu gaisa mitruma līmeni, drukāšanas blīvums var būt zemāks vai nevienmērīgs.

Vai iekārta ir uzstādīta vidē, kur gaisa temperatūra strauji un krasi mainās?

Ja vidē, kur ir uzstādīta iekārta, gaisa temperatūra strauji mainās, rodas kondensāts, kas var padarīt attēlus un tekstu blāvu vai izplūdušu. Ja opciju <Kondensāta samazināšanas režīms> iestatīsit pozīcijā <Ieslēgt>, tiks noņemts iekārtas iekšpusē esošais kondensāts. Kondensāta noņemšana var notikt automātiski temperatūras izmaiņu dēļ.
SVARĪGI!
Kondensāta noņemšanas laikā drukāšana, iespējams, netiks veikta pareizi un var tikt izvadīts neapdrukāts papīrs.
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iekārtai ir jābūt pastāvīgi ieslēgtai, lai saglabātu kondensāta noņemšanas efektu.
Ja izvēlaties iespēju <Ieslēgt>, iestatījums Automātiskā izslēgšanās (Auto Shutdown) tiek atspējots.