> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdrukas ir nedaudz iekrāsotas
54XH-02F

Izdrukas ir nedaudz iekrāsotas

Iespējams, ir radusies problēma ar oriģinālu vai tonera kasetnēs atlikušais daudzums tuvojas beigām. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai dokumentam ir fona krāsa, vai tas ir nosmērēts, vai kopējat tādu dokumentu, kas ir drukāts uz plāna papīra un kura otrā pusē iekļautais teksts vai attēli ir redzami caur papīru (piemēram, avīzi)?

Pārbaudiet dokumentu un pēc tam pielāgojiet blīvumu, norādot atbilstošus iestatījumus.

Vai baltās zonas ir nedaudz iekrāsotas?

Mainiet iestatījuma <Novērst miglu> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>. 
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšanas blīvums var būt mazāks.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.