> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Parādās svītras/druka ir nevienmērīga
54XH-02E

Parādās svītras/druka ir nevienmērīga

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai tonera kasetnēs atlikušais daudzums tuvojas beigām. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai kopēšanas stikls ir netīrs?

Notīriet kopēšanas stiklu un padevēja apakšējo virsmu.

Vai fiksēšanas bloks ir iztīrīts?

Notīriet fiksēšanas bloku.

Vai iekārta ir uzstādīta vidē, kur gaisa temperatūra strauji un krasi mainās?

Ja vidē, kur ir uzstādīta iekārta, gaisa temperatūra strauji mainās, rodas kondensāts, kas var padarīt attēlus un tekstu blāvu vai izplūdušu. Ja opciju <Kondensāta samazināšanas režīms> iestatīsit pozīcijā <Ieslēgt>, tiks noņemts iekārtas iekšpusē esošais kondensāts. Kondensāta noņemšana var notikt automātiski temperatūras izmaiņu dēļ.
SVARĪGI!
Kondensāta noņemšanas laikā drukāšana, iespējams, netiks veikta pareizi un var tikt izvadīts neapdrukāts papīrs.
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iekārtai ir jābūt pastāvīgi ieslēgtai, lai saglabātu kondensāta noņemšanas efektu.
Ja izvēlaties iespēju <Ieslēgt>, iestatījums Automātiskā izslēgšanās (Auto Shutdown) tiek atspējots.

Vai izmantojat iekārtu vidē, kur ir augsts gaisa mitruma līmenis?

Mainiet iestatījuma <Augsta mitruma režīms> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot šo vienumu pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt> un lietosit iekārtu vidē, kur ir zems gaisa mitruma līmenis, izdrukātie attēli un teksts var būt neskaidrs.

Vai izdruka ir blāva vai ar nevienmērīgu blīvumu atkarībā no papīra veida vai vides apstākļiem?

Mainiet iestatījuma <Fiks. uzlabojums> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, mainot režīma iestatījumu.
PIEZĪME
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Uzlabojumu intensitāte būs lielāka, izmantojot režīmu <Režīms 2>, nevis režīmu <Režīms 1>. Vispirms izmēģiniet režīmu <Režīms 1>.
Iestatot lielāku uzlabojumu intensitāti, izdruku virsma var būt viļņaina vai drukāšanas ātrums var būt lēnāks.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Ja iestatāt pozīcijā <Ieslēgt>, tukšajās zonās var rasties māņattēli

Vai izmantojat papīru, kas satur daudz papīra putekļu? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Ja izmantosit papīru, kas satur pārāk daudz papīra putekļu, izdrukas var būt blāvas vai svītrainas. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju <Labot ar pap. put. boj. att.> pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšana var būt palēnināta.

Vai krāsu sajaukšanas korekcija vai krāsu toņa korekcija ir pareiza?

Mainiet iestatījuma <Labot krāsu neatbilstību> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot šo vienumu pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšana var būt palēnināta.
Mainiet iestatījuma <Veltņa samaz. atjaun.> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot šo vienumu pozīcijā <Ieslēgt>.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.