> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Toneris izsmērējas un ir redzami pilieni
54XH-029

Toneris izsmērējas un ir redzami pilieni

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai tonera kasetnēs atlikušais daudzums tuvojas beigām. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.