> Ja nevar izdrukāt pareizi > Papīrs burzās vai tā virsma ir viļņaina > Papīrs rullējas
54XH-02U

Papīrs rullējas

Iespējams, nav izmantots piemērots papīrs. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru. Norādiet arī pareizus papīra formāta un veida iestatījumus.
Mainiet iestatījuma <Papīra rullēšanās labošana> vērtību. Uzlabojumu intensitāte būs lielāka, izmantojot režīmu <Režīms 2>, nevis režīmu <Režīms 1>. Vispirms izmēģiniet režīmu <Režīms 1>.
PIEZĪME
Iestatot lielāku uzlabojumu intensitāti, izdrukas var būt blāvas vai drukāšanas ātrums var būt lēnāks.
Atkārtoti ievietojiet papīru, mainot apdrukājamo pusi (priekšpuse/aizmugure).
SVARĪGI!
Retos gadījumos atkarībā no papīra problēma var saasināties. Šādā gadījumā mainiet apdrukājamo pusi atpakaļ uz iepriekšējo.

Vai izmantojat papīru, kas ir uzsūcis mitrumu?

Aizstājiet to ar atbilstošu papīru.
Mainiet iestatījuma <Papīra veids> vērtību uz plānāku papīru. Piemēram, ja pašreizējais iestatījums ir <Parasts 1>, nomainiet to uz <Plānais 1>.
Mainiet iestatījuma <Papīra rullēšanās labošana> vērtību. Uzlabojumu intensitāte būs lielāka, izmantojot režīmu <Režīms 2>, nevis režīmu <Režīms 1>. Vispirms izmēģiniet režīmu <Režīms 1>.
PIEZĪME
Iestatot lielāku uzlabojumu intensitāti, izdrukas var būt blāvas vai drukāšanas ātrums var būt lēnāks.

Vai izmantojat iekārtu vidē, kur ir augsts gaisa mitruma līmenis? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju <Samaz. tonera fiks. traipu 2> pozīcijā <Režīms 1>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Režīms 1>, izdrukas var būt blāvas.