> Ja nevar izdrukāt pareizi > Papīrs tiek padots nepareizi > Papīrs netiek padots/tiek padotas divas vai vairākas loksnes vienlaikus
54XH-02Y

Papīrs netiek padots/tiek padotas divas vai vairākas loksnes vienlaikus

Ievietojiet papīru pareizi.
Rūpīgi pārlapojiet papīra kaudzīti, lai lapas nebūtu salipušas.
Pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir ievietots atbilstošs skaits papīra lokšņu, kā arī to, vai tiek lietots piemērots papīrs.
Pārbaudiet, vai nav vienkopus ievietots dažādu formātu un veidu papīrs.
Dažos gadījumos atkarībā no biezuma papīrs var netikt ielādēts pareizi. Šādā situācijā mainiet papīra orientāciju vai apgrieziet papīru.