> Bieži sastopamas problēmas > Iekārta nedarbojas
54XH-001

Iekārta nedarbojas

Iespējams, nav pareizi pievienots strāvas vads un kabeļi vai iekārta atrodas miega režīmā. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai iekārta ir IESLĒGTA? Vai strāvas vads ir pievienots?

Ja iekārta ir ieslēgta, bet nereaģē, izslēdziet to, pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots strāvas vads, un atkal ieslēdziet iekārtu.
Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un iekārtas un piespraudiet vēlreiz.
Atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un iespraudiet citā kontaktligzdā.
Pārbaudiet, vai caur strāvas vadu pienāk strāva. Nomainiet strāvas vadu pret citu vai izmantojiet voltmetru, lai pārbaudītu, vai strāvas vads nav pārlauzts.

Vai iekārta ir ieslēgta tikko?

Uzgaidiet, līdz iekārta tiek startēta.

Vai kabeļi ir pievienoti pareizi?

Pārbaudiet, vai šie kabeļi ir pareizi pievienoti. Uzmanieties, lai nesajauktu kabeļu portus.
USB ports (savienojumam ar USB ierīci)
USB ports (savienojumam ar datoru)
LAN ports
Tālruņa līnijas ligzda

Vai ir aktivizēts miega režīms?

Ja iekārta noteiktu laika periodu netiek lietota, tā pāriet miega režīmā, lai taupītu enerģiju; tādēļ ar to nevar veikt darbības. Lai izietu no miega režīma, nospiediet taustiņu ar atzīmi .