> Ar kopēšanu/drukāšanu saistītas problēmas > Tiek izvadīts neapdrukāts papīrs
54XH-01A

Tiek izvadīts neapdrukāts papīrs

Pārbaudiet tonera kasetņu statusu.

Vai tonera kasetnes ir ievietotas pareizi?

Atkārtoti uzstādiet tonera kasetnes.

Vai kāda no tonera kasetnēm ir sasniegusi lietošanas laika beigas?

Pārbaudiet tonera kasetnēs atlikušo tonera daudzumu.