> Ar kopēšanu/drukāšanu saistītas problēmas > Zems kopēšanas blīvums
54XH-01C

Zems kopēšanas blīvums

Iespējams, kopēšanas stikls vai padevējs ir netīrs, vai kopēšanas iestatījumi nav pareizi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai kopēšanas stikls vai padevējs nav netīrs?

Notīriet kopēšanas stiklu vai padevēju.

Vai kopēšanas iestatījumi ir pareizi?

Kopēšanas iestatījumu vienumos pārbaudiet attēla kvalitātes iestatījumus un blīvuma pielāgošanu. Ja nepieciešams, mainiet iestatījumus.

Vai ir mainīti kopēšanas noklusējuma iestatījumi?

Ja mainījāt noklusējuma iestatījumus, izmantojot opciju <Mainīt noklusējuma iestatījumus (kopēšana)>, inicializējiet iestatījumus, lai atjaunotu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.