> Ar kopēšanu/drukāšanu saistītas problēmas > Šķiet, ka drukāšana notiek lēni
54XH-018

Šķiet, ka drukāšana notiek lēni

Iespējams, atmiņā ir atlicis maz brīvās vietas. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
PIEZĪME
Tālāk norādītās parādības ietilpst iekārtas raksturlielumos, tāpēc tās nav uzskatāmas par novirzēm.
Ir nepieciešams laiks, līdz tiek izdrukāta pirmā lappuse.
Drukāšanas ātrums var būt mazāks atkarībā no ievietotā papīra orientācijas. Ja iespējams, mainiet papīra orientāciju.
Pēc nepārtrauktas drukāšanas sesijas vai pēc drukāšanas uz šaura papīra drukāšanas ātrums samazinās vai drukāšana tiek pauzēta, lai ļautu galvenajam blokam pielāgot temperatūru vai pielāgot attēla kvalitāti.
Ja drukāšana ir pauzēta, brīdi uzgaidiet. Kad pielāgošana ir pabeigta, drukāšana atsākas.

Vai atmiņā ir maz brīvas vietas?

Izdrukājiet, nosūtiet vai izdzēsiet atmiņā saglabāto nevajadzīgo informāciju.

Vai izmantojat funkciju Drošā druka?

Ja neizmantojat funkciju Drošā druka, ieteicams iestatījumu <Izmantot drošo druku> iestatīt uz <Izslēgt>.