> Ar faksu/tālruni saistītas problēmas > Automātiska pārslēgšanās starp tālruni un faksu nav iespējama
54XH-01S

Automātiska pārslēgšanās starp tālruni un faksu nav iespējama

Iespējams, saņemšanas režīms vai saņemšanas iestatījumi ir nepareizi, vai atmiņā ir maz brīvas vietas. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai iekārtai ir konfigurēta automātiska pārslēgšanās no tālruņa uz faksa režīmu un pretēji?

Pārbaudiet, vai ir iestatīts saņemšanas režīms <Fakss/tālr. (autom. pārsl.)>, <Automātiskais atbildētājs> vai <Tīkla slēdzis>.
Ja iestatījums ir <Automātiskais atbildētājs>, pārbaudiet, vai automātiskais atbildētājs ir pievienots šai iekārtai un tas ir ieslēgts, un ir pareizi ierakstīta audio atbildes ziņa.

Vai atmiņā ir maz brīvas vietas?

Izdrukājiet, nosūtiet vai izdzēsiet atmiņā saglabāto nevajadzīgo informāciju.

Vai iestatījums <Zvana sākuma laiks> nav pārāk īss?

Ja iestatījums <Zvana sākuma laiks> ir pārāk īss, faksa saņemšana var netikt noteikta, tāpēc sāk zvanīt ārējais tālrunis. Iestatiet pietiekami ilgu iestatījumu <Zvana sākuma laiks>.

Vai tālruņa līnija nav sliktā stāvoklī?

Ja tālruņa līnija ir sliktā stāvoklī, mainiet iestatījumu <Saņemšanas sākuma ātrums>.

Vai sūtītāja iekārta atbalsta faksa identifikācijas signālu (CNG signālu)?

Ienākošais zvans no iekārtas, kas nespēj pārraidīt faksa identifikācijas signālu, nepārslēgs šo iekārtu faksa saņemšanas režīmā. Saņemiet faksu, veicot darbības manuāli.