> Ar faksu/tālruni saistītas problēmas > Saņemtos faksus nevar izdrukāt
54XH-01R

Saņemtos faksus nevar izdrukāt

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai tonera kasetnes ir sasniegušas darbmūža beigas. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Ievietojiet papīru, uz kura var pareizi izdrukāt saņemto faksa dokumentu.
Pārbaudiet papīra izmēra iestatījumus.

Vai tonera kasetnes ir ievietotas pareizi?

Atkārtoti uzstādiet tonera kasetnes.

Vai kāda no tonera kasetnēm ir sasniegusi lietošanas laika beigas?

Pārbaudiet tonera kasetnēs atlikušo tonera daudzumu.

Ja saņemto dokumentu nevar izdrukāt uz abām pusēm

Pārbaudiet saņemtā faksa dokumenta abpusējās drukāšanas iestatījumus.