> Ar faksu/tālruni saistītas problēmas > Nevar saņemt faksus
54XH-01K

Nevar saņemt faksus

Iespējams, ir nepareizs saņemšanas režīms vai nepareizi saņemšanas iestatījumi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai saņemat faksu automātiski?

Pārbaudiet, vai ir iestatīts saņemšanas režīms <Fakss/tālr. (autom. pārsl.)>, <Automātiski>, <Automātiskais atbildētājs> vai <Tīkla slēdzis>.
Ja iestatījums ir <Automātiskais atbildētājs>, pārbaudiet, vai automātiskais atbildētājs ir pievienots šai iekārtai un tas ir ieslēgts, un ir pareizi ierakstīta audio atbildes ziņa.
Iespējams, atmiņa ir gandrīz pilna. Izdrukājiet, nosūtiet vai izdzēsiet atmiņā saglabāto nevajadzīgo informāciju.

Vai saņemat faksu manuāli?

Pārbaudiet, vai ir iestatīts saņemšanas režīms <Manuāli>.
Pirms klausules nolikšanas atlasiet <Sākt saņemš.> vai ievadiet attālās saņemšanas ID numuru. Ja vispirms noliksit klausuli, sakari tiks pārtraukti.

Vai faksa saņemšanai izmantojat optisko šķiedru līniju?

Iekārta ir saderīga ar analogajām līnijām. Izmantojot optiskās šķiedras līniju vai IP tālruņa līniju, iekārta atkarībā no savienojuma vides vai pievienotajām ierīcēm, iespējams, nestrādā pareizi. Tādā gadījumā sazinieties ar optisko šķiedru līnijas vai IP tālruņa nodrošinātāju.

Vai saņemat faksus no faksu informācijas pakalpojumiem?

Pārbaudiet opcijas <Atlasīt līnijas veidu> pašreizējo iestatījumu, lai pārliecinātos, vai tālruņa līnijas veids ir iestatīts uz tonālo līniju.
Ja opcija ir iestatīta uz impulsu līniju, norādiet adresātu, atlasot pogu Signāls cilnē <Ievadīt adr.> un ievadot adresātu. Ja adresātu ievada pēc pogas Signāls atlasīšanas, tonālie signāli tiek pārraidīti pat, ja tiek izmantota impulsu līnija.
Veiciet saņemšanas darbību, rīkojoties atbilstoši faksa informācijas pakalpojumu balss norādījumiem.