> Ar faksu/tālruni saistītas problēmas > Saņemtie faksi netiek izvadīti tīrā stāvoklī
54XH-01L

Saņemtie faksi netiek izvadīti tīrā stāvoklī

Iespējams, sūtītāja iekārtas skenēšanas zona ir netīra vai šai iekārtai ir nepareizi saņemšanas iestatījumi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai sūtītāja iekārtas skenēšanas zona ir netīra?

Lūdziet sūtītāju pārbaudīt, vai viņa/viņas iekārtas skenēšanas zona nav netīra.

Vai saņemtajai lapai daļēji trūkst saturs?

Izlīdziniet papīra vadotnes ar papīra malām.
Pārliecinieties, vai drukājat uz atbilstoša izmēra papīra.
Iestatiet opciju <Izm. saņ. izm. samazināšanu> pozīcijā <Ieslēgt>.