> Ar faksu/tālruni saistītas problēmas > Nevar nosūtīt faksus
54XH-01F

Nevar nosūtīt faksus

Iespējams, šobrīd tiek sūtīts vai saņemts cits darbs vai faksa sūtīšanas iestatījumi ir nepareizi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai oriģināls ir novietots pareizi?

Pareizi novietojiet oriģinālu.

Vai ir radusies kļūda?

Izdrukājiet un pārbaudiet sakaru pārvaldības pārskatu.

Vai tālruņa līnija ir pareizi iestatīta?

Pārbaudiet, vai tālruņa līnija ir iestatīta pareizi.

Vai sūtāt faksu uz ārzemēm?

Ievietojiet pauzes faksa numurā.
Mainiet iestatījuma <Sūtīšanas sākuma ātrums> vērtību.

Vai saņēmēja informācija ir norādīta pareizi?

Pārbaudiet, vai saņēmēja informācija ir norādīta pareizi.

Vai nesūtāt citu dokumentu no atmiņas?

Pagaidiet, līdz sūtīšana tiek pabeigta.

Vai ārējā tālruņa līnija ir aizņemta?

Pagaidiet, līdz tā būs brīva.

Vai pārbaudījāt adresāta saņemšanas vidi (saņēmēja faksa iekārtu)?

Pārbaudiet, vai saņēmēja faksa iekārta ir saderīga ar šo iekārtu (piemēram, vai tā atbalsta G3).
Pārbaudiet, vai saņēmēja faksa iekārtā ir ievietots papīrs.
Pārbaudiet, vai saņēmēja faksa līnija nav aizņemta.
Ja saņēmēja faksa līnija ir aizņemta, sadaļā “Rezult.” ziņojumā Faksa TX rezultātu pārskats ir redzams ieraksts “Aizņemts/nav signāla”.

Vai faksa sūtīšanai izmantojat optisko šķiedru līniju?

Iekārta ir saderīga ar analogajām līnijām. Izmantojot optiskās šķiedras līniju vai IP tālruņa līniju, iekārta atkarībā no savienojuma vides vai pievienotajām ierīcēm, iespējams, nestrādā pareizi. Tādā gadījumā sazinieties ar optisko šķiedru līnijas vai IP tālruņa nodrošinātāju.